Yuto Mitomi Quartet

UNA MAS, 1 Chome-10-6 Nakacho, Musashino,, Mitaka, Tokyo

Yuto Mitomi (ts) Hiroyuki Ishikawa (tp) Keisuke Furuki (ba) Ko Omura (ds)